Xena 2 és kolt poruga, i de moment li costa adaptar-se als altres gossos però aviat aconseguirem que tingui prou confiança!!

xena2skoltporugaidemomentlicostaadaptarsealsaltresgossosperaviataconseguiremquetinguiprouconfiana.jpg

Photo album created with Web Album Generator